HUR MAN BYTER UTBLÅSNINGSFILTER

Kom ihåg att byta utblåsningsfilter vid var 20:e byte av påse. Följ med på kryss-lappen på maskinen.

N3 EVO

N3 SC