FELSÖKNING AV FOTEN

Om maskinen spottar damm när man arbetar med den är detta en indikation på att något fastnat i foten.

Lägg maskinen ner, säkerställ att den inte är ansluten till eluttag. Öppna den orangea inspektionsluckan under foten för att avlägsna föremål som fastnat.

N3 EVO

N3 SC