HUR MAN JUSTERAR HÖJDEN PÅ BORSTEN

Tryck på knappen vid nummerskalan på dammsugarens fot för att ändra höjden på borsten.

N3 EVO

N3 SC