HVORDAN BYTTE HEPAFILTER

Husk å bytte HEPA filter for hvert 20 poseskift. Følg med på avkrysnings tabellen på maskinen!

N3 EVO

N3 SC