FJERNING AV TYGGEGUMMI

Husk å lese HMS produktdatablader før bruk! Klikk eventuelt her for å se.