FEILSØKING AV SLANGE OG RØR

Dersom man mister sugestyrke/vakum er det sannsynlig at slangen har tettet seg eller at posen er full. Det vil også lyse en varsel lampe på toppen av maskinen. Se filmen under for fremgangsmåte om slangen er tett.

N3 EVO

N3 SC