HVORDAN SKIFTE POSE

For at maskinen skal fungere optimalt er det viktig å skifte pose i tide. Pose bør skiftes når den er ca. halvfull.

N3 EVO

N3 SC