DAGLIG RENHOLD

Bruk av Renholdssoner maskin

Renholdssoner maskinen skal være klar til bruk ved levering og installasjon av Renholdssoner. Det har blitt gjort en opplæring av servicemedarbeider (renholder) på stedet, og dette er kun en ekstra støtte.

Det er viktig å bruke god tid på støvsugingen, ca. 15 sekunder pr M2. Det er spesielt viktig å bruke tid der persontrafikken er høyest. Maskinene er ikke konstruert for å støvsuge vann.

N3 EVO

N3 SC

Posen må skiftes når den er litt over halvfull for å oppnå god sugeevne til en hver tid. Det daglige vedlikeholdet er selve bærebjelken i systemet og er svært viktig.

Kontakt kundeservice på telefon 02131 eller kundeservice@n3.no for andre spørsmål som ikke besvares i denne manualen.