INNSTILLINGER AV SONE SENSOR

Under ser du hvordan du kan justere av sone størrelse stille inn forventet renholdstid og aktivisere meldingstjeneste.

INNLOGGET I PORTALEN: